Kurs i morsetelegrafi

Här får du en fullständig telegrafikurs där du kan lära dig morse och sedan öva på egen hand. Du börjar med fyra bokstäver som sänds i hastigheten 30 tecken per minut, och ökar sedan till 50 och 70 tecken per minut. Så bygger du på tills du kan alla bokstäver, siffror och vanliga tecken. Från början tar du hjälp av den text som du skriver ut i förväg. Snart släpper du texten och skriver ned de tecken du hör. Börja nu genom att klicka här!

Innehållsansvarig : Rune Näsman | Uppdaterad 2015-02-08