~ DE SL0ZYI CW-KURS

VVV

BEU JYE ÅOR CQI ÖÖP ÖÖU BAÄ WBT ÖAH HKW NÅX FDÅ OTG KRP FFP SJQ NLT KZT VQZ UEY XLF SZG COK GOG PKI

VVV

~~~ === ... ~~= =~~ ==~ ~== ~~= ==. .== ..= =.. ==. ~~. .~~ ..~ ~.. ~~.

VVV

??? --- /// ??- -?? --? ?-- ??- --/ /-- //- -// --/ ??/ /?? //? ?// ??/

VVV

~~? ?~~ ==/ /~~ ??~ ~?? //~ ~?? ~~? ?== ~~? ?~~ ??= =// ..- -== ?.. --. .-- ~~? ?~~ ??~ ~?? ..-

VVV

LZK /PM DW~ -EM P?O KÅO FAT =XG =KÅ ZÄ. -PV QF. YBI QZD JXÖ R?C N-B TBH QMX ÄÄT RUC N~J /WZ .TH D/V

VVV

KÅXY Q=NG ==NC WÅON V=BP TÅB. IFÖV ?VMG RFK. ?D~C RYQÖ YÖKP GP=Ö YHM. Ä.RJ HEQ~ C/== Ö/OF AÅMT VDW-

VVV

~ VW ~ A~ÖL U IQ NIH -ÄÅ= R-F ?IT Ä S Z P LIV KS KÅGE II A ÖA DH=- MGAV /Y KHJB Ä A EZ RP.O -? RM AOTX =

VVV

~ ÄR BRÅKSTRECK /// OCH FRÅGETECKEN ??? LÄTTARE ATT SKILJA ÅT ÄN LYSTRING ~~~ OCH PUNKT ... ELLER ÅTSKILLNAD === OCH BINDESTRECK --- ?

VVV

VVV

√√√ √√√ √√√ √√√

VVV

,,, ,,, ,,, ,,,

VVV

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

VVV

,,√√ √√,, ,,√√ √√,, ,,√√ √√,, ,,√√ √√,,

VVV

√√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√

VVV

,,√ , √ √,, ,, √ , √√, √√√ √,, √, ,,√ √, √√, , √√√ ,

VVV

XÖ VEÖ √X FAT K√ YE, UXM √U√ √√ JMX V√L O,I ,,R ET THN S√X ,MÅ QCB ACV √WP ÅP√ QWV LIX W

VVV

K√KL EBÄ NGN √ITI OQHM RÖ, HMF BÅ, ,J√Q √,ZP √ÄA√ LBPM √,QT √D√E ,K√, ,JJQ √YDQ ÅKA, X,,, ,HVO

VVV

GO ?H G MW TS Ä Ä -E M UJJ ?YN FYXÅ . K ? KIÅ ,T YPB W RJ RL/ Q~AZ ~V IA~ D√? ~ÖCP AT . JFCQ

VVV

√ CQ DE SL0ZYE SL0ZYI = NAME IS OLLE = QTH IS NYKVARN √ WX IS WIDY/ WINDY/CLEAR TX IS -2 C HW? WN DROM GREG, TNX FER QSO. ~ IMPORTANT INFO - SKED TOMORROW 1000 UTC

V

73 DE SL0ZYI CW-KURS + @

Felslagningstecken skrivs normalt inte ut. För övningen skriv ungefär enl. fig. ovan