Övning 19

~ DE SL0ZYI CW-KURS

√ √ √

PÅVOG UJDAC RCOOW NQDÄF ÄLPVA LFMJÖ YFZCD AKBJY KJQÄP ÄTZIH VIJYM AWMZU JNJGE EÖSLW NHOMY IOÖVD RCÖFB

√ √ √

x @@ x @@ x @@ x @@ ?? x ?? @@ x @@ x ?? x ?? x ?? x ?? @@ x @@ ?? x

√ √ √

x@ ?x @@x ? @? x@x xxx @x x? @xx @ x? x?? ?? ?xx @x ?? ?@? @@

√ √ √

Tx? TZX ?OI ZXT X@ TZL L AE ?NT ?V@ @X EZ OAZ @NN AIX X@ ?AT TNA N?N ?V

√ √ √

QRA ? ON THE SUBJECT OF POLARIZATION , W2VSA VOTES FOR VERTICAL,

√ √ √

-- ++ -- √√ -- ++ √√ ++ √√ ++ √√ ,, √√ √√ √√ -- ++ ,, ,, √√ ,, ,, √√ ,, -- ,, -- ++ √√ -- -- √√ √√ ,, √√ -- -- -- √√ ,, -- ++ √√ ,, √√ ,, -- -- ++ ++

√ √ √

--√ +-+ -+- +++ -+√ ,√+ -+√ +,- √√- √-√ √√+ ,-+ √-√ ++- -+, -,- ,√- ,,, +-, √--

√ √ √

ÄR√ DFF ,DÖ √BR RÄ +FB FDB Ö+ ,-Ö Ä P PD- Y+D F√ BYF PBF ÖRD S + √HB ÖF√ +Y+

√ √ √

HÖRTELEFONEN MÅSTE HA EN IMPEDANS AV MELLAN 2 - 2000 OHM ELLER MER + @

√ √ √

// .. == == ~~ == ~~ .. == == ~~ == // ~~ .. == .. ~~ ~~ ~~ // == ~~ ~~ ==

√ √ √

./~ =/~ ~=/ ~~/ ~=~ /./ =.= //. ~.~ ./~ ~/~ /~= ~.~ ~/. =/. ~.= /== ~.= =~. ~..

√ √ √

.K~ ÅUC GÅ. UJ~ VUU ÅWV GVM M~Å QÅG V.Å GJG .=K ~UG GCV /.C CV= WCC KU= =~K M~.

√ √ √

~ A FAVORITE INDOOR SPORT OF MANY AMATEURS WHO ATTEND TRAFFIC FORUMS AT CONVENTIONS IS TO THINK UP - WHAT IF - TYPES OF QUESTIONS WHICH WILL CONFOUND THE EXPERTS IN THEIR EFFORTS TO APPLY STANDARD RULES TO THEM . 20 02 = + @

√ √ √

ÄGM CU0 RAQ HYN AÖL B0W AYS VMM V0Z 02A NN2 JRO 2MÄ QHY LTN RNB AMO YKD SY2 FÅZ

√ √ √

JR/ ÖF- EOJ .JU S/I ,/S H.= √√/ ,Y= O+~ .@, ÅDG +S√ N. ?√S .S/ .Ä√ Ö+@ ATF +G

√ √ √

R=. =√S ,GH RÅÅ PZL JEQ Y.= WGH 0P0 2+/ LUI /SX DO@ X,Å ,+J .UK IM. +Ä/ ,@R WPN

√ √ √

~ SE UPP FÖR ACKUMULATORBATTERIERNA VID MOBILA UTRUSTNINGAR . DE KAN ÄVEN VID LÅG SPÄNNING LÄMNA ENORMA STRÖMMAR VID KORTSLUTNING . TAG DÄRFÖR AV FINGERRINGAR ARMBANDSUR O DYL , SÅ ATT EJ KORTSLUTNINGS-STRÖM GENOM DESSA ORSAKAR BRÄNNSKADOR . QYQ 222? + @

73 DE SL0ZYI CW-KURS + @

 

x repetitionstecken

felslagningstecken