~ DE SL0ZYI CW-KURS

√√√

LNNN NLLL NLNN NLLL LLLL LLNN LLLL LLLL

LNNN LNNN LNLL NLNN NLNL LLNL NNLL LLLL

√√√

OEEE EOOO OOEO OOEE OOOO OEEO OEOE OOOO

OOOE EOEO EEOE OOOE EEOO EEEE EOOE OOOE

√√√

OEEO OELO OOEO ONLN ELNL OEEL LOLN ELOL

ENOO OLNN OLLO OELO OLEL EOOL LENN NOEO

√√√

XIXI XXII IXII IXXX IIIX IXII XIII IXXI

IXII IXXI XIIX XXXX IIII XIXX IXXI XIXI

√√√

XLIE NNOX XLON XENX INII IXLI LLNN NXXI

LXIE ELEX ELNE NELX OLEN XNNL LNXO IXXI

√√√

VVVV VVVV VVVV VVVV TTTT TTTT TTTT TTTT

√√√

TVTV TTVT VTVT TVVV VTVT TTTT TTTV VTTV

VTVV VVTV VVVV TTVT VVVT VVTT TVVT TVTV

√√√

TXEE XLXT ENOI EXTV ENVX TNXN VOXV XILO

ELVT ETNL XNLO NENX VNEO VTXT VIIX LIXN

XETO ETIE EOEN XOIL VIIL LVXL IOOT LTTT

VOTO NEOV INNE LOON TNTT OTIV IIVE NTVN

√√√

NNLX LLTV TOEO TLNT IIXT ITIO EIVE OOLO

TLII VONL OTTT ENLT IEON VTVT ELIL LVOT

OEOV IVNO IVTE XTIN TEEN TXTT EITO NLTT

EXXI OLVT ITXV ENXL TVOX OXEI NVOL ENOL

INTI OENE IIOE INNO EEIL EOTT NINT OITE

NOEE IVTI OVXO OLVO TVLO ITLI IIEO LNON

VINT ILOT OIXE EOIL XNNT XINI LVLE TIXL

ENXO XIOX LTIV TTIE ENEV LLTL NVLN TVET

√√√

TOV ELI EOV LIO VEO ELV VON EOI NIV XNL

ELI LTL ONE TVI TOX XIT OVO TON INT LLV

OVE VVT INI ELE EXT OVN LTI VXV XXN LIE

EIL LTN INX NNI OLT IVE LNN NOO XLO OOT

√√√

EEVOX XEOET NTLTX LNLTV VXOEE OXLEI TITET

ONIIT LTOIO IEOEO NVINE VNOXE VENLI IXNLX

LNIVT ITNLI VLVVO VNXEO VEOIT XVIVI EVVNE

XLOIV XNOEL ONVEE IVTNI TEVTT LXOEV

√√√

OX NEOL EVEN TLVLE ON NTIL NON EO NNN

IOXEE NI IO IINXO OL TEXE VVLO ELN NOLE

LT XLXLX TEXE XOOXE OLEOV XILNE LX TINO

VONLT IEI XV EETVL LNX INIT TIEEV VLLX

XOEXV IELL ILENI IOXO NIOL XXVT IOVT VNI

LXLVL XV EVN NT NNNT VEN IITTI OTVN LTILX

OOXI OT TOLVL ELO IN OXVI VOO VEXET IVLI

LNTIN IX NENO NOIX VN VO ONTET LN XIXTI

73 DE SL0ZYI CW-KURS + @