~ DE SL0ZYI CW-KURS
√ √ √

NVNE ALEN VVOI AIIA NXIL ILAL NZXI OLNV

ALLX ENEZ OTAN EATE EOEV NNNE XTXN NXIT

OLOA EZOX OZOI VALT TANV OZVO AENZ NLIL

VNOZ IILA OAVN IVOO LIEI NOII IVXZ NXON

√ √ √

ANNI XEXN XXLN OOVE ZLTE ENVX AVVO AOAA

ZAVV AINI OEEI VLAL XAZL XLXT ANXL AXTZ

NXZL VEVA ZZEA XEIT TVTI XIII INXV IOVL

OVTV TEEO NAOX IEOX VALV ANOO TIIO XETZ

√ √ √

LIT VZO EXZ TXI NXO TVL LXT NOI NTI ION

VLO LNE ZZX IAX ATX AZE LEX LIT ENE AZI

EAE ZEO ATV XIT ZXE LTZ XNL XVI LZT ATL

NNO ETZ LZN OTI XEL OOO XNE ITL EOT OTT

√ √ √

EX TEXTEN VILT VIN AN NI AL EVA ON TAX AV

TOTO TX LE VE NIO LAT INNE NATE VAL OVE AVE

VOV VALV NITEN ZOLA EON ZOO ALN EN ON AHA

AXET ETT TEXT VEV EX AL ZOO VOVVE ONT VEV

√ √ √

VNLZA TIVI EEEIL TZO ETT AXLEE AOI NLIO

EXIET ZLT ZOA TIX TVXXX NA VTE IXO VTVLI

ILEAL TOX AV VL VEI LOTAL OTOXE XXZT VLV

OEO NXI ON NIAO IIA EEAO AXTVV NI ELE

√ √ √

HHHH HHHH HHHH HHHH ÖÖÖÖ ÖÖÖÖ ÖÖÖÖ ÖÖÖÖ

√ √ √

ÖÖHH HHÖÖ HHÖÖ HHÖÖ HHÖÖ HHHH HHHH ÖÖÖÖ

HHÖÖ ÖÖÖÖ ÖÖHH HHHH ÖÖHH ÖÖHH HHHH ÖÖÖÖ

√ √ √

HÖHH ÖÖÖH HÖÖH ÖÖÖÖ ÖÖHH ÖÖÖÖ HÖHH ÖÖÖÖ

ÖHHÖ ÖHHH HHHH HÖÖH ÖHHÖ ÖHHÖ ÖÖHÖ HÖHH

√ √ √

OÖIO HHAT ELVÖ XITI IXOT LEIA NÖIÖ XTZI

XVEÖ EAIE IXLA XONA ÖEHO ZLEL NOHX ÖZVN

√ √ √

ZIIÖ VEHV HAOL VOOO TILO ÖLNN THVE IHNO

TOLV LLNÖ AVVI OAIX EAAO VOXI ZIÖX ÖEVL

ZZOX TÖLV ZZAE IZVA IOZI HVNI NXÖT AHTN

HÖTX TNTL EIHZ AXNV XLLÖ HLLZ NIXE EXIÖ

√ √ √

LHZ AZH ITL ANÖ ÖVH XXO OEÖ EAN TAÖ XNX

XTV ÖIH ZLN LTN XTE HVT VAX OIE OXÖ VVA

OHI TEL XZN OOI HEZ XEE NXX AEA TÖL NTE

NOI OAV ELE EXL VXI OXÖ HET LXN VÖZ ATO

√ √ √

ALVA AL TEVE TÖA ZOO TV HALTA ONT HÖ TANTAL

OZ AVTA HÖLÖ NOEL VIA ÖXNA NIAT OLAV ALLA

TÖLT LEV IN AX VI ÖZTEN IN HITTA ILTA TALA

HÖTTE ZOO HIT RÖTA ZENIT AHA ALOE

√ √ √

EIH HVXÖV AI XXIX ENN INE ATNLE IXH NX NA

NH AÖVET TZ IOI EANVZ ILE ÖVAV EOIA EEII ZE

LINL ENE AZÖN AN NLÖAN IZIZO LVZ ÖO ONE AOV

OO HITNH IXAEO HLE OHLZ TEAVX

73 DE SL0ZYI CW-KURS + @