~ DE SL0ZYI CW-KURS

√ √ √

ZTÖT XXTO VNTH AAOÖ NIVX ITVH HNÖN IIAT HVEH EZAV IHEÖ XNZV ÖIIÖ OÖÖA EÖTH ATXX

√ √ √

NVÖA VZEH ÖHTL EOHT LZXI ATXN ZHOE ÖLOV OZIX LOIÖ LOOT

NIOX NLEV IVAO NVVI HINA

√ √ √

ÖHN VIV HOI OAÖ EÖA HÖZ ZNE EXI LII ELE LLZ HTZ AÖV VVX

EIX ZXL EOÖ EAL VXL XLA

√ √ √

VXÖ OZN IHN EIL TEZ AXÖ AÖV EVL ALZ XVN TVZ NET XÖZ

IEÖ AET EAL VXV TOE XVA ZLE

√ √ √

HÖ TV ÖZEL HAVET NÖTEN TAM HEXAN ZANTAX ELON

VATTNA OLEAT LEXIN OXEN HÖNA VITTEN

√ √ √

AA VHÖNL VO NA EAA NZII IAT HT INXXV VL ÖTZTX XÖZO

ÖZ TZÖTT ÖI IÖV LO XHXEX LVAZZ XZTIZ IEOAT ÖLH

ZEXO ZTHTL LTÖA ZTZHO OHX HEVET ÖAZO LTN OLNV HNAÖ OI

IATÖZ IV

√ √ √

RRRR RRRR RRRR RRRR DDDD DDDD DDDD DDDD

√ √ √

DDRR RRDD DDDD DDRR RRDD RRRR DDRR RRDD

DDRR DDRR RRRR RRDD DDDD DDDD RRDD DDRR

√ √ √

RDRD RRDD RRRR RRRR RRRR DDDD RDRD DRRR

DDRR DDRD RDDR RRDR RDRD DDDR RRDD RRRR

√ √ √

OAEA ZOÖN ÖOEO ZHTD NNHX EAIZ

DOÖL VDZT ZLDE NEOÖ TAVA ÖRXZ

HRLT IAHV RELÖ ZLZX

√ √ √

OARA DAIT NOOD ANRZ LXZZ ARLD THXN VOND TEÖN

IÖAR HRTR RAOI HXOV IÖRN NVLN RXZE ZDHD

ÖNÖN OXTV ÖVLH AETV NIOV LHTH VXIZ

HTTA OXLO NEÖL IRLT XLEI DXTE ANIA NAOA

√ √ √

INT TTA HDX IDA OLA HOO VNR DTR HAT IER HZT OÖZ

VEN ÖAX ATI XAZ DNÖ DEI OAR EHÖ ANL

ADR ÖTN LLR LOÖ ANNO EVT ÖNL IRT ATI

EDT TRH EOR ANI VXL XDN XAR HÖR IOH RAX IVD

√ √ √

LÖV ONT RÖK TEXT LAT OH TÖ EKO ON

NÖRD LIVAD ANNAT OH NIO RAD TEXTA DIN VAX LIN NI

AX RAK HONAN DAL ÖN ON OXE ILA ÖN LÖDA

DAL VAL RUDA HIT ROT DELEN

√ √ √

IZ IHZN LT ÖZ ANZ LILÖ OZ ÖLO AVOA HEHI

RLERV ZÖZ TD LRD ÖDV RIT ZN VXAT ITZNR ZEÖ

LO LXN DÖOZ EA OOÖ OROTI ÖOXD RÖHOR

LRXZ TL XIZAÖ IÖ IZOVT LHT DLR VN LN LA √

73 DE SL0ZYI CW-KURS + @