LÄNKSAMLING

Yahoo
Google,
Google patent,
Google translate
Google advanced search

Välkommen!

Här finns länkar till intressanta och användbara webbplatser och dokument.Uppdaterad 2016-10-07

EPO
Sökning i US Patent Office
EUIPO
Darts-IP
EU webbportal
Eur-lex
EG rättspraxis
F.d.PBR
Författningar

 - startsida
 - Svensk Patentdatabas
- patentskrifter Näringslivsregister
Rikstermbanken