√ √ √

RÖDA RUMMET - DET VAR EN AFTON I BÖRJAN AV MAJ. DEN LILLA TRÄDGÅRDEN PÅ MOSEBACKE HADE ÄNNU ICKE BLIVIT ÖPPNAD FÖR ALLMÄNHETEN OCH RABATTERNA VORO EJ UPPGRÄVDA.

√ √ √

SNÖDROPPARNE HADE ARBETAT SIG UPP GENOM FJOLÅRETS LÖVSAMLINGAR OCH HÖLLO JUST PÅ ATT SLUTA SIN KORTA VERKSAMHET FÖR ATT LÄMNA PLATS ÅT DE ÖMTÅLIGARE SAFFRANSBLOMMORNA, VILKA TAGIT SKYDD UNDER ETT OFRUKTSAMT PÄRONTRÄD.

√ √ √

SYRENERNA VÄNTADE PÅ SYDLIG VIND FÖR ATT FÅ GÅ I BLOM, MEN LINDARNE BJÖDO ÄNNU KÄRLEKSFILTER I SINA OBRUSTNA KNOPPAR ÅT BOFINKARNE, SOM BÖRJAT BYGGA SINA LAVKLÄDDA BON MELLAN STAM OCH GREN.

√ √ √

ÄNNU HADE INGEN MÄNSKOFOT TRAMPAT SANDGÅNGARNE SEDAN SISTA VINTERNS SNÖ GÅTT BORT OCH DÄRFÖR LEVDES ETT OBESVÄRAT LIV DÄRINNE AV BÅDE DJUR OCH BLOMMOR.

√ √ √

GRÅSPARVARNE HÖLLO PÅ ATT SAMLA UPP SKRÄP, SOM DE SEDAN GÖMDE UNDER TAKPANNORNA PÅ NAVIGATIONSSKOLANS HUS.

√ √ √

DE DROGOS OM SPILLROR AV RAKETHYLSOR FRÅN SISTA HÖSTFYRVERKERIET, DE PLOCKADE HALMEN FRÅN UNGA TRÄD SOM ÅRET FÖRUT SLUPPIT UR SKOLAN PÅ ROSENDAL.

√ √ √

OCH ALLTING SÅGO DE! DE HITTADE LAPPAR I BERSÅER OCH KUNDE MELLAN STICKORNA PÅ EN BÄNKFOT DRAGA FRAM HÅRTAPPAR EFTER HUNDAR, SOM ICKE SLAGITS DÄR SEDAN JOSEFINADAGEN I FJOR. DÄR VAR ETT LIV OCH ETT KIV.

 

√ √ √

MARKURELLS I WADKÖPING - SOLEN GICK UPP, MARKERANDE I STADEN WADKÖPINGS ANNALER EN MÄRKLIG DAG, DEN 6 JUNI ÅR 1913.

√ √ √

TEGELTAKET PÅ UTVÄRDSHUSET KUPAN FLAMMADE SOM ELDSLÅGOR, VAJADE SAKTA AV OCH AN, LYFTES AV LÄNGTAN TILL FLYKT MEN BESINNADE SIG OCH SJÖNK ÅTER TILLBAKA MOT TAKSTOLARNA SOM DET TUNGA, ÄRLIGA OCH VÄLLAGDA TEGELTAK DET I SJÄLVA VERKET VAR.

√ √ √

MEN DOMKYRKOTORNETS KAJOR UPPHÄVDE GÄLLA SKRI OCH HÖJDE SIG I SNÄVRANDE KRETSAR HÖGT ÖVER DEN GYLLENE TUPPEN. DOCK ICKE ALLTFÖR HÖGT.

√ √ √

I GRÄSET UNDER LINDEN BLÄNKTE GLAS: VITT GLAS, BRUNT, GRÖNT, BLÅTT GLAS, SLIPAT GLAS OCH OSLIPAT, HELT GLAS, SPRÄCKT GLAS OCH KROSSAT GLAS, ALLA SORTERS GLAS.

√ √ √

SAMT EN DEL PORSLIN OCH EN BORDDUK MÄRKT HARALD HILDING MARKURELL. UNDER LINDEN STOD ETT BORD OCH TVÅ STOLAR AV JÄRN.

√ √ √

PÅ BORDET, VARS SKIVA PRYDDES AV ZODIAKENS STJÄRNETECKEN, STOD EN KOPP MED KAFFE OCH EN KOPP MED PUNSCH SOM HELT FYLLDES AV FLUGOR, GETINGAR OCH EN JÄTTESTOR HUMLA.

√ √ √

HUMLAN LEVDE ÄNNU.UPPKLÄTTRAD PÅ SINA OLYCKSKAMRATERS LIK KÄMPADE HON EN OJÄMN KAMP MOT RUSETS FÖRDÄRVLIGA VERKNINGAR.

√ √ √

DÅ OCH DÅ GAV HON TILL ETT ÅNGESTFULLT SURR, DOVT OCH DYSTERT SOM VIRVELN FRÅN FÖRSTÄMDA TRUMMOR

 

√ √ √

GÖSTA BERLINGS SAGA - ÄNTLIGEN STOD PRÄSTEN I PREDIKSTOLEN. FÖRSAMLINGENS HUVUDEN LYFTES

√ √ √

SÅ, DÄR VAR HAN ÄNDÅ! DET SKULLE INTE BLI MÄSSFALL DENNA SÖNDAGEN SÅSOM DEN FÖRRA OCH MÅNGA SÖNDAGAR FÖRUT

√ √ √

PRÄSTEN VAR UNG, HÖG, SMÄRT OCH STRÅLANDE VACKER

√ √ √

OM MAN HADE VÄLVT EN HJÄLM ÖVER HANS HUVUD OCH HÄNGT SVÄRD OCH BRYNJA PÅ HONOM, SKULLE MAN HA KUNNAT HUGGA HONOM I MARMOR OCH UPPKALLA BILDEN EFTER DEN SKÖNASTE AV ATENARE

√ √ √

PRÄSTEN HADE EN SKALDS DJUPA ÖGON OCH EN FÄLTHERRES FASTA, RUNDA HAKA, ALLT HOS HONOM VAR SKÖNT, FINT, UTTRYCKSFULLT, GENOMGLÖDGAT AV SNILLE OCH ANDLIGT LIV

√ √ √

FOLKET I KYRKAN KÄNDE SIG UNDERLIGT KUVAT VID ATT SE HONOM SÅDAN

√ √ √

DET VAR MERA VANT VID ATT HAN KOM RAGLANDE UT FRÅN KROGEN I SÄLLSKAP MED GLADA KAMRATER, SÅDANA SOM BEERENCREUTZ, ÖVERSTEN MED DE TJOCKA, VITA MUSTASCHERNA, OCH DEN STARKE KAPTEN KRISTIAN BERGH